Jelna 32

Siedziba firmy
7:30 - 19:00

18 441 76 47
18 441 76 88

Infolinia 7:30 - 19:00

Nowy Sącz, ul. Długosza 43

Punkt sprzedaży
9:00 - 17:00

EM KARTA
BILET MIESIĘCZNY

 

BILET JEDNORAZOWY – uprawnia do przejazdu na liniach obsługiwanych przez
„MARPOL”. Należy go zakupić u kierowcy obsługującego konkretną linię komunikacyjną.

BILET MIESIĘCZNY – uprawnia do przejazdu na liniach komunikacyjnych obsługiwanych
przez „MARPOL” od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilet miesięczny
można nabyć w punkcie sprzedaży przy ul. Długosza 43 (naprzeciw dworca MDA w Nowym
Sączu).

EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia
wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych.
Nasza firma wykorzystuje tą technologię do skopiowania do karty biletu sprzedawanego w postaci
papierowej na dotychczasowych zasadach.
Celem wprowadzenia nowej oferty jest usprawnienia kontroli oraz ułatwienie obsługi pasażerów.

 

Wyrobienie EM-karty wiąże się z pobraniem od pasażera kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł
brutto. Kaucję pobiera się tylko raz. Po rezygnacji z biletu zostanie ona zwrócona.
EM-kartę można nabyć w kasie biletowej w Nowym Sączu przy ul. Długosza 43. Co ważne,
po jej wyrobieniu, w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu zakupu, bilet można
odnawiać u kierowcy. (Wyjątek: przerwanie ciągłości zakupu biletów miesięcznych między
następującymi po sobie miesiącami)

W związku z aktualnymi przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych, przy
wyrabianiu EM-karty jednorazowo należy wypełnić druk RODO, którego wzór jest do
znalezienia w zakładce Regulamin.

Bilet miesięczny w formie EM-karty składa się z dwóch równie ważnych części: biletu
elektronicznego oraz biletu w formie paragonu fiskalnego. Tylko w takiej formie bilet
miesięczny jest ważny, brak któregoś z elementów skutkuje unieważnieniem posiadanego
biletu.

W przypadku biletu miesięcznego ulgowego dodatkowo przy sobie należy posiadać dokument
uprawniający do korzystania z ulg ustawowych.
W przypadku zgubienia EM-karty, bilet elektroniczny należy wyrobić na nowo.

Informacje o EM-kartach (biletach elektronicznych):

Dotyczy linii:

 Miłkowa – Gródek n/D – Nowy Sącz,

 Nowy Sącz – Tęgoborze – Tabaszowa – Nowy Sącz,

Piwniczna – Nowy Sącz

 Łomnica – Nowy Sącz

 Miłkowa – Korzenna – Nowy Sącz

Wojnarowa – Korzenna – Nowy Sącz,

Wierchomla – Piwniczna Zdrój Rynek,

 Gródek n/D – Bujne,

Przyszowa – Nowy Sącz.

Informacje o biletach miesięcznych w formie paragonu fiskalnego (papierowe):

Dotyczy linii:

 Klimkówka – Wielopole Aleja – Nowy Sącz,

 Wola Kurowska – Naściszowa – Nowy Sącz 

 Paszyn – Piątkowa – Nowy Sącz.

Zasada działania podobna jak w EM-kartach z tym, że bilet miesięczny nie składa się z dwóch

elementów, tylko z samego paragonu fiskalnego ważnego na okres od pierwszego do

ostatniego dnia miesiąca.