ZnajdŸ nas na Facebook
  
Regulamin przewozów

 
 
Ogólne warunki przewozu

Ogólne Warunki Przewozu powstały w oparciu i są zgodne z przepisami Prawa Przewozowego (Dz.U. 1984 nr 53 poz.272 z późniejszymi zmianami). Przewóz pasażerów przez MARPOL sp.j. odbywa się zgodnie z następującymi Ogólnymi Warunkami Przewozu:

I. Warunki ogólne

 1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę z przewoźnikiem na przejazd i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.

 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień, godzinę i trasę bilet.

 3. Pasażer ubiegający się o ulgę ustawową ma obowiązek posiadać do okazania przy zakupie biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania z danej ulgi.

 4. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

 5. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

 6. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby posiadające upoważnienie.

 7. Do momentu zakończenia podróży pasażerowie mają obowiązek zachowania swojego biletu do kontroli.

II. Bilety

 1. Pasażer powinien niezwłocznie po otrzymaniu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.

 2. Bilety miesięczne wydaje się na okres jednego miesiąca kalendarzowego na określone linie i relacje.

 3. Bilet miesięczny należy zakupić najpóźniej dzień przed datą rozpoczęcia przejazdów.

 4. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

 5. Zabronione jest przekazywanie biletu miesięcznego, EM- Karty osobie trzeciej nie upoważnionej do posiadania tego biletu, EM-karty, na taką osobę zostanie nałożona opłata dodatkowa.

 6. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przerabiany będzie uważany za nieważny.

 7. Do momentu zakończenia podróży pasażerowie mają obowiązek zachowania swojego biletu do kontroli.

 8. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione do kontroli osoby braku ważnego biletu, EM-karty lub dokumentu uprawniającego do ulgi zostanie nałożona opłata dodatkowa.

 9. Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przewoźnika o utracie biletu, EM- karty.

III. Opłata dodatkowa

 1. Za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego podróżny płaci opłatę dodatkową w wysokości 200 zł.

 2. W przypadku natychmiastowego dokonania opłaty dodatkowej lub nie później niż w ciągu 7 dni podróżny otrzyma 30 % zniżki.

 3. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi 500 zł , bez możliwości jakiejkolwiek zniżki.

 4. Za posługiwanie się cudzym biletem, EM-kartą podróżny jak i prawowity właściciel otrzymają karę w wysokości 500 zł, bez możliwości jakiejkolwiek zniżki.

IV. Obowiązki przewoźnika.

 1. MARPOL sp.j. odpowiada za przewóz pasażerów do miejsca docelowego określonego na bilecie.

V. Naruszenie porządku

Dla bezpieczeństwa oraz komfortu podróży wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:

 1. Telefony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

 2. Zabronione jest picie alkoholu w naszych autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

 3. Zabrania się palenia papierosów w autobusach.

 4. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.

Zatwierdzono:   
W.Małek R.Małek

 
 

MARPOL
W.Małek R.Małek sp.j.
Jelna 32, 33-318 Gródek n/Dunajcem
tel. 18-441-76-47, fax 18-441-76-88

e-mail:

 
 

Copyright © 2007-2021 Marpol